shutterstock_525232330

Business to IT strategie

When Business strategy needs IT enabled transformation

Veel IT-afdelingen worden continu geconfronteerd met business-vraagstrukken die opgelost moeten worden met IT-oplossingen. Wij helpen onze klanten om het juiste antwoord op die vraag te formuleren met behulp van onze eigen methode. Met behulp van de Business2IT methode kijken wij vanuit de business-vraag naar de overkoepelende bedrijfsstrategie, de IT-architectuur, het business proces model en de businesscase om tot een gestructureerd en gefundeerd advies te komen. Door deze holistische aanpak komen wij samen met de klant tot een goede besluitvorming.

Natuurlijk heeft elke situatie specifieke eigenschappen. Onze methode is modulair ingericht en kan hierdoor eenvoudig aangepast worden naar de specifieke omstandigheden. Hierdoor focussen wij alleen op datgene wat voor u belangrijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de business case op verschillende manieren maken. Soms zijn de randvoorwaarden van de IT-architectuur al duidelijk, maar soms moeten deze nog worden ingevuld. Onze methode kan een applicatieselectie uitvoeren, maar kan ook uitgevoerd worden als de oplossingen al bekend zijn. In dat laatste geval ligt de focus meer op het toepasbaarheidsonderzoek en de ontwikkeling van de business case.

De methode is toepasbaar op kleine en grote (transformatie-)vraagstukken. Onze mensen beschikken over zowel business ervaring als IT-ervaring, waardoor zij in staat zijn om gedegen advies te geven over de juiste keuzes voor korte en lange termijn.