shutterstock_451125448 shutterstock_480561481

Bimodal IT

Managing two separate but coherent styles of work

Verandering staat hoog op de agenda bij veel organisaties. IT-managers zijn zoekende naar de flexibele manieren om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Dit brengt hen echter wel in een spagaat. Enerzijds is er een sterke vraag naar stabiele, betrouwbare en veilige systemen, terwijl er ook behoefte is aan snelheid en agility om in te spelen op de continu veranderende markt. Om toch beide vormen van IT te ondersteunen spreekt Gartner over Bimodal IT, een managementbenadering waarbij de IT-afdeling wordt gesplitst in twee verschillende modi operandi. Deze nieuwe aanpak versnelt de innovatiecycli, terwijl gelijktijdig stabiliteit en betrouwbaarheid geborgd blijven in de bestaande enterprise-architectuur. Mode 1 wordt gekenmerkt door langdurige ontwikkeltrajecten, grote ontwikkel- en beheerteams, intensief testen en het vermijden van risico's. Mode 2 is juist sneller, wendbaarder en kan beter omgaan met verandering.

Low Code Platform

Een low cow code platform, zoals Mendix, kan uitkomst bieden. Dergelijke platforms zijn gericht op snel model-gedreven ontwikkelen, waardoor er bij het bouwen van een applicatie weinig tot geen programmeercode meer aan te pas komt.  De code is geabstraheerd tot visuele applicatieonderdelen. Het grote voordeel hiervan is dat de business een veel grotere rol kan spelen bij de totstandkoming van een nieuwe applicatie. Door deze mogelijkheden verandert de rolverdeling van de IT-afdeling en de business. Het is gebleken dat veel ondernemingen moeite hebben om de eerste stao te bepalen richting Bimodal IT. De implementatue geeft immers verstrekkende gevolgen voor de organisatie. Een goed samenspel van de vier P' dragen mee aan het succes van de Bimodal IT strategie: People, Portfolio, Proces en Platform. Deze vier pijlers zijn randvoorwaarden om verbeteringen in de organisatie door te voeren.

Meer weten over de 4 P's?

Klik hier