shutterstock_390129487

Continuous Improvement met behulp van Lean

Continue verbetering staat al langere tijd hoog op de agenda’s van het management. De filosofie van Lean sluit hier perfect op aan en in veel ondernemingen zijn dan ook teams met Lean specialisten actief. Hun focus is altijd op het identificeren en doorvoeren van procesoptimalisaties. De Lean-filosofie levert een belangrijke bijdrage aan een sterkere concurrentiepositie van bedrijven door:
- de flexibiliteit te vergroten;
- de kosten te beperken;
- de organisatie en haar processen optimaal in te richten.

Technologie biedt mogelijkheden om meer Intelligentie in de processen te brengen waardoor gebruikers meer relevant, tijdig en comfortabel geïnvolveerd worden. Organisaties die de IT-organisatie tijdig en op de juiste manier in een Lean traject weten te betrekken kunnen meer en sneller procesverbeteringen realiseren. Dit resulteert in een verbetering van het bedrijfsresultaat, kostenverlaging en optimalisatie van IT-processen en systemen. De consultants van ITvisors bouwen een brug tussen uw Lean teams en de IT-organisatie. Door hun ervaring en opleiding beheersen de consultants de methodieken en taal van beide werelden en weten ze deze met elkaar te verbinden. Wij ondersteunen daarom lean projecten en zorgen ervoor dat deze gerealiseerd kunnen worden met innovatieve IT-oplossingen.

Download whitepaper lean