SAP-Mendix

Vier succesfactoren voor de transitie naar SAP S/4HANA Cloud

Vier succesfactoren voor de transitie naar SAP S/4HANA Cloud

Veel bedrijven die voor hun kernprocessen vertrouwen op SAP zien in S/4HANA cloud de toekomst. Deze cloud-omgeving van SAP moet het kloppend hart van hun bedrijf worden. Een aantal bedrijven heeft de migratie al achter de rug en ervaart reeds de voordelen. Heel veel bedrijven zijn nog bezig met hun roadmap en vragen zich af hoe zij hun organisatie dusdanig kunnen standaardiseren en klaar kunnen maken voor de overstap. In deze whitepaper helpen wij je op weg met vier belangrijke factoren voor een succesvolle transitie naar S/4HANA cloud.

  1. Start vroeg, ook al is de migratie naar S/4HANA cloud nog niet in zicht

Of je de migratie komend jaar al wil doen of pas over een aantal jaar, het is van cruciaal belang om zo snel mogelijk te starten met de discovery-fase. Neem voor deze belangrijke fase, die voorafgaat aan de daadwerkelijke start van het project,  ruimschoots de tijd. Indien de discovery niet of onvoldoende wordt uitgevoerd, heeft dit directe gevolgen voor het succes van de transitie  naar S/4HANA cloud. SAP stelt ‘SAP Activate methodiek’ ter beschikking om alle fasen van het project, waaronder ook de discovery-fase,  goed te doorlopen. Zorg dat het projectteam in de discovery-fase bekend raakt met de SAP Activate methodiek. Deze methodiek geeft uitstekende richtlijnen en tools die zeer waardevol zijn voor een S/4HANA-project. Start pas daadwerkelijk met de transitie en de volgende fase van het project (de prepare-fase) als alle stappen naar behoren zijn uitgevoerd en het licht op groen staat. Echter, realiseer dat te lang wachten met de digitale transformatie geen optie is.

 Enkele praktische tips:

  • Gebruik de ready-to-run bedrijfsprocessen voor S/4HANA in de SAP Activate, zodat er alvast gestart kan worden met change management. Juist change management is in dit soort cloud-oplossingen erg belangrijk. De focus ligt namelijk veel minder op configuratie en development, zoals dat bij on-premise het geval is.
  • Betrek het management in alle stappen om snelheid te krijgen in change management. Het management moet immers bereid zijn om hun processen aan het product aan te passen. Iedereen moet begrijpen dat ‘fit-to-standard’ het uitgangspunt is. En dat betekent evident dat bestaande processen aangepast moeten worden.
  • Draai de SAP pre-check reports en breng de bestaande bedrijfsprocessen in kaart.
  • Voer de custom code check uit en analyseer welke coderingen overbodig worden doordat S/4HANA daar standaard in voorziet.
  • Voer de readiness-checks uit en bepaal je deployment-strategie. Is je organisatie klaar voor de private of public cloud? Of is de overstap te groot en kan er beter (vooralsnog) voor on-premise gekozen worden?

Benieuwd naar de andere 3 succesfactoren die ervoor gaan zorgen dat uw transitie een succes gaat worden? Download snel de gratis white paper!  

Download Gratis de White paper