shutterstock_434588059

Mendix Projecten

Hoe pakken we een Mendix project aan?

Wanneer voor een klant een applicatie ontwikkeld wordt bestaat het project basaal achtereenvolgens uit twee fasen (een Discovery-fase en een Sprintfase) en waarin rollen en bevoegdheden worden verankerd in een Agile-Scrum methodiek.

De Discoveryfase kent twee delen die in elkaar overvloeien: een procesanalyse en een gedeelte solution preparation. Tijdens de procesanalyse wordt het proces dat geborgd moet worden in de gewenste applicatie m.b.v. Lean-methodieken in kaart gebracht. Hiervoor wordt in verschillende sessies in gesprek gegaan met de verschillende stakeholders van de desbetreffende proces om uiteindelijk tot een functionele en technische procesplaat te komen. De procesanalyse vloeit daarmee over in de solution preparation en er wordt een Minimal Viable Product (MVP) opgesteld. Nadat dit MVP is uitgewerkt in userstories volgt er een meeting waarbij het MVP wordt geaccordeerd door de beslisser(s) en daarmee is de Discoveryfase gereed.

Vervolgens start de Sprintfase waarin de grootte en reikwijdte van het MVP het aantal sprints bepaald. In de sprintfase worden activiteiten uitgevoerd om te komen tot functionaliteiten die afgesproken zijn binnen het MVP. Zo worden userstories omgezet in werkende functionaliteit en aan uitvoerige testrondes onderworpen. Iedere sprint wordt afgesloten met een show-and-tell sessie waarin de opgeleverde functionaliteit wordt besproken en een plan van aanpak voor de volgende sprint wordt besproken. De Sprintfase wordt afgesloten met een opleversessie. Hierin wordt de ontwikkelde applicatie aan de beslisser(s) opgeleverd.