Public Sector

Public Sector

ITvisors helpt verschillende overheidsorganisaties bij de digitalisering van haar processen. Zo helpen wij Rijkswaterstaat als een van de preferred partners bij de uitrol van het Mendix platform. Een van de projecten waar wij nauw bij betrokken zijn geweest is een project waarbij een systeem is ontwikkeld om core processen binnen de projectorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. De projectorganisatie van Rijkswaterstaat is gebaseerd op het Integraal Projectmanagent Model (IPM). Met IPM zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat interne en externe samenwerkingen zo goed mogelijk verlopen. Met behulp van het Mendix platform is er een systeem ontwikkeld waarin dit model wordt ondersteund. De processen die worden ondersteund zijn Projectmanagement, Risicobeheersing , Omgevingsmanagement, Technisch management en Contractmanagement.

Ook op Documentum vlak hebben wij een track record. Bij de Politie hebben we in combinatie met CGI de decentrale archief systemen (28 stuks) onderbracht in 1 landelijk centraal archief.