Health Health

Healthcare

De IT in de zorg is onze zorg

Van zorgaanbieders wordt verwacht continu te verbeteren en meer met minder mogelijk te maken. Het is gebleken dat IT-managers in de zorg zoekende zijn naar hoe zij deze ontwikkelingen optimaal kunnen ondersteunen. Enerzijds is er een sterke vraag naar stabiele, betrouwbare en veilige systemen, terwijl er ook behoefte is aan snelheid en aanpassingsvermogen om in te spelen op de continu veranderende markt. Om beide vormen te kunnen handhaven, is Bimodal IT een mogelijke oplossing.

Daarnaast is het van groot belang om ook te ontdekken hoe IT-oplossingen kunnen bijdragen aan de operational excellence. Op dit moment maken veel organisaties in de zorgsector flinke stappen op het gebied van Lean en procesoptimalisatie. Het is belangrijk om dergelijke verbeterprojecten volledig te doorgronden, maar het is ok van belang om te begrijpen met welke specifieke processen zorgprofessionals mee te maken hebben.
ITvisors beschikt over inhoudelijke kennis van zorg processen waardoor wij in staat zijn om zorgorganisaties optimaal te kunnen ondersteunen met Lean en slimme IT-oplossingen op basis van Mendix en Intersystems.

Blog: Snelle, flexibele en simpele IT in zorgorganisaties